Sự kiện

Lịch sử ra đời Ngày Phụ Nữ Việt Nam – ngày 20/10

Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, người phụ nữ Việt Nam là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng.

20/10 được xem là ngày kỷ niệm tôn vinh phụ nữ Việt Nam
20/10 được xem là ngày kỷ niệm tôn vinh phụ nữ Việt Nam

Kể từ năm 1927, đã có rất nhiều tổ chức quần chúng hình thành và thu hút đông đảo sự tham gia của tầng lớp chị em phụ nữ Việt Nam như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ cụ thể như:

  • Năm 1927, ba chị em ở làng Phật Tích ( tỉnh Bắc Ninh) gồm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy đã tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội để tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ.
  • Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh.
  • Năm 1928, tổ chức hội đỏ của Tân Việt có nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt. Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh.
  • Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Trên Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng đã sớm nhận thấy vai trò quan trọng của phụ nữ trong hoạt động cách mạng và đã đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.
Lịch sử ra đời Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10
Lễ kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Vì vậy, ngày 20 tháng 10 năm 1930, chính thức thành lập Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (sau đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam), và Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này để đánh dấu sự kiện này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là “Ngày phụ nữ Việt Nam”.

Song Ngư

 

Advertisements

One thought on “Lịch sử ra đời Ngày Phụ Nữ Việt Nam – ngày 20/10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s